2015/Jun/10

ประเพณีสรงน้ำพระ ตำบลไก่เส่า อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ความเป็นมา ตำบลไก่เส่า อยู่ในเขตอำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี มีวัดด้วยกัน 3 วัด คือ วัดไก่เส่า วัดบ้านใหม่ และวัดหนองหญ้าปล้องใต้ โดย มีวัดไก่เส่า เป็นวัดประจำตำบล ประเพณีสรงน้ำพระ จะมีการจัดงานเริ่มตั้งแต่ 13 เม.ย. ไปจนถึงประมาณสิ้นเดือน พ.ค. ของทุกปี โดยจะมีการหมุนเวียนจัดงานสรงน้ำพระทั้ง 3 วัด ซึ่งแต่ละวัดจะกำหนดการจัดงานไม่ให้ตรงกัน เพื่อจะให้ญาติโยมได้มาร่วมสรงน้ำทำบุญให้ครบทุกวัด การสรงน้ำพระจะมีการสรงน้ำทั้งพระพุทธรูป และพระสงฆ์ไปพร้อมกัน ส่วนมากพระที่ชาวบ้านจะสรงน้ำให้นั้นจะเป็นเจ้าอาวาสของวัดนั้นๆ ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ โดยประเพณีสรงน้ำพระนี้ได้ถือปฏิบัติตามกันมาตั้งแต่โบราณกาลแล้ว และชาวบ้านตำบลไก่เส่าจะจัดประเพณีสรงน้ำพระนี้เพื่อให้ลูกหลานได้ถือปฏิบัติสืบต่อไป การได้มาร่วมทำบุญสรงน้ำพระแล้วเชื่อว่า จะช่วยให้ชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายครอบครัวปลอดภัยจากราชภัยทั้งปวง พ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย การประกอบอาชีพของประสบความสำเร็จรุ่งเรืองก้าวหน้าตลอดไป สมบูรณ์พร้อมด้วยอำนาจและตบะเดชสมบัติ ธนสารสมบัติและบริวารสมบัติ ประสบความสุข ความเจริญ และกระทำการใดจงสำเร็จตามปรารถนาทุกประการเทอญ พิธีการ / ขั้นตอนในการจัดงาน 1. ช่วงเช้าวันจัดงานจะมีการเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อเตรียมไว้สำหรับพิธีการ 2. เวลา 8.00 - 10.30 น. ชาวบ้านจะนำอาหารคาวหวานมาร่วมใส่บาตรเลี้ยงเพลพระสงฆ์ 3. เวลา 10.00 – 12.00 น. ทำการเลี้ยงเพลพระสงฆ์ โดยจะนิมนต์พระจากวัดต่างๆ มาสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับผู้มาร่วมงาน (จำนวนพระสงฆ์ที่จะนิมนต์มานั้นก็ขึ้นอยู่กับชาวบ้านวัดนั้นๆ) พระฉันเพลเสร็จแล้วก็เรียนเชิญผู้มาร่วมทำบุญสรงน้ำพระทุกท่านรับประทานอาหารตามอัธยาศัย 4. เวลาประมาณ 13.00 – 15.00 น. ชาวบ้านจะเริ่ม นำพระสงฆ์ (เจ้าอาวาส) ของวัดนั้นๆ ไปแห่รอบ อุโบสถ จำนวน 3 รอบ ก่อนนำนำมายังสถานที่ ที่ได้ตระเตรียมไว้สำหรับให้พระสงฆ์นั่ง เพื่อให้ชาวบ้านได้เข้าสรงน้ำอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยจะนำพระพุทธรูป ตั้งไว้ก่อนพระสงฆ์ 5. เมื่อจัดให้พระสงฆ์ (เจ้าอาวาส) นั่ง และจัดตั้งพระพุทธรูป เรียบร้อยแล้ว ผู้นำจะนำกล่าว คำขอขมา โดยให้ชาวบ้านผู้ที่จะเข้าสรงน้ำพระถือขันน้ำไว้ในมือ หรือยกมือพนม พร้อมกล่าวว่าคำขอขมาตามผู้นำ จนเสร็จพิธีการขอขมา 6. เมื่อดำเนินการพิธีขอมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ให้พระลูกวัดนั้นๆ และพระจากวัดอื่นๆ ที่ศรัทธรา เข้าสรงน้ำก่อน แล้วตามด้วยชาวบ้านจนครบทุกคน 7. เมื่อชาวบ้านเข้าสรงน้ำพระครบทุกคนแล้ว พระสงฆ์ (เจ้าอาวาส) จะกล่าวคำให้พรแก่ชาวบ้านที่มาสรงน้ำให้ท่าน เมื่อท่านกล่าวจบ ผู้นำจะกล่าวคำลาพระอีกครั้ง เป็นอันเสร็จพิธี สรงน้ำพระ ซึ่งเป็นประเพณีของชาวตำบลไก่เส่า อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี การจัดผ้าป่าสามัคคี การจะจัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคีหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับวัดนั้นๆ ว่าจะตั้งขึ้นเพื่อหารายได้เข้าวัด หรือไม่ โดยส่วนมากจะจัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคีให้ชาวบ้านได้ร่วมทำบุญ เพื่อหารายได้เข้าวัด แต่ทั้งนี้จะต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าผ้าป่าสามัคคีที่ตั้งขึ้นในครั้งนี้จะนำรายได้ไปทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เพื่อจะแจ้งให้ชาวบ้านที่มาร่วมทำบุญได้รู้ถึงวัตถุประสงค์ของผ้าป่าที่ตั้งไว้ การมี มหรสพสมโภช การจะมีมหรสพสมโภช มาทำการแสดง เพื่อเฉลิมฉลองหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของวัดนั้นๆ ว่าจะจัดให้มีหรือไม่ก็ได้ (รวบรวมข้อมูลโดย นายพิชัย ยุภาคณิต)

Comment

Comment:

Tweet