2015/Sep/15

ประเพณีแห่นางแมวของชาว ตำบลไก่เส่า อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ความเป็นมา ความเชื่อเกี่ยวกับพิธีขอฝนของชาวตำบลไก่เส่า หลายๆคนคงจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วว่า วิธีการขอฝนมีอยู่อีกอย่างหนึ่งคือ ประเพณีการแห่นางแมว ซึ่งการแห่นางแมวเป็นพิธีอ้อนวอนขอฝน ซึ่งจะจัดทำขึ้นในปีที่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล จนมาถึงในยุคปัจจุบันมีการจัดทำกันบ้างไม่มากนัก ซึ่งอาจจะเป็นเพราะวิถีชีวิตการประกอบอาชีพทำนาของชาวบ้านจะอาศัยน้ำจากชลประทานเป็นหลัก ชาวบ้านจึงละเลยในการจัดทำประเพณีแห่นางแมวไป แต่ก็ยังมีชาวบ้านบางหมู่บ้านยังยึดถือประเพณีนี้ไว้ เพื่อสืบทอดกันให้ชนรุ่นหลังได้ยึดถือกันต่อไป ความเชื่อ การประกอบอาชีพทางเกษตรในสมัยก่อน ต้องพึ่งพาน้ำจากฝนเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติ ถ้าปีไหนฝนดีข้าวกล้าในนาก็เจริญงอกงาม หากปีใดฝนแล้ง หรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ข้าวกล้าในนาก็จะเสียหาย ไม่มีน้ำจะทำนา ชาวบ้านไม่มีวิธีการอื่นใดที่จะช่วยได้ จึงพึ่งพาสิ่งเหนือธรรมชาติต่างๆ เพื่อช่วยให้ฝนตกลงมา เป็นต้นว่าทำพิธีอ้อนวอนขอฝนโดยการแห่นางแมว เชื่อว่าหากกระทำเช่นนั้นแล้วจะช่วยให้ฝนตกลงมาได้ เพราะชาวบ้านเชื่อว่าที่ฝนไม่ตกตามฤดูกาลมีเหตุผลหลายประการ เช่น เกิดจากดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลง, ชาวบ้านหย่อนในเรื่องศีลธรรม ชาวบ้านบางคนไม่อยู่ในธรรมนองครองธรรม เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านจึงต้องทำพิธีอ้อนวอนขอฝน อนึ่งการที่ต้องใช้แมวเป็นตัวประกอบสำคัญในการขอฝน เพราะเชื่อว่าแมวเป็นสัตว์ที่เกลียดฝน ดังนั้นจึงเอาแมวมาเป็นตัวล้อให้ฝนตกมาใส่แมว ถ้าฝนตกถูกตัวแมวครั้งใดแมวจะร้องทันทีเพราะแมวไม่ชอบน้ำถูกตัว ชาวบ้านจึงถือเอาเคล็ดนี้มาแห่นางแมวล้อฝนตก เมื่อแห่นางแมวไปตามหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงร่วมมือกันสาดน้ำใส่แมวทำให้แมวร้องมากที่สุดจึงจะเป็นผลดี และชาวบ้านเชื่อว่าหลังจากทำพิธีแห่นางแมวแล้วฝนจะตกลงมาตามคำอ้อนวอน องค์ประกอบที่ใช้ในพิธีแห่นางแมว 1. กะทอหรือเข่งที่มีฝาปิดข้างบน 1 อัน 2. แมว 1 ตัว 3. เทียน 5 คู่ 4. ดอกไม้ 5 คู่ 5. ไม้คานหาม 1 อัน สำหรับสอดใส่ กะทอ หรือเข่ง วิธี และขั้นตอน แห่นางแมว 1. จับเอาแมว 1 ตัวใส่ในกะทอ หรือเข่ง ใช้เชือกผูกปิดไม่ให้แมวออกได้ และใช้ไม้สอดกะทอ หรือเข่งให้คนหาม 2 คน ตั้งคายด้วยขันธ์ ห้า ผู้นำกล่าว สักเค และชุมนุมเทวดา เพื่อให้เทวดาบันดาลให้ฝนตกตามคำอ้อนวอน 2.ชาวบ้านรวมทั้งคนแก่ คนหนุ่ม คนสาว และเด็ก มารวมตัวกัน เพื่อเตรียมขบวนแห่ 3. เมื่อพร้อมก็เริ่มขบวนแห่ พร้อมทั้งร้องคำกล่าวขอฝน ในขบวนก็จะมีกลองตีเป็นจังหวะ การตีเกราะเคาะไม้เพื่อให้เกิดจังหวะตามไปด้วย และแห่ไปทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านนั้นๆ เมื่อแห่ไปถึงบ้านใครเจ้าของบ้านก็ต้องเอาน้ำสาดหรือรดที่ตัวแมวให้เปียกและสาดใส่ขบวนแห่ด้วย พร้อมทั้งให้รางวัลแก่พวกแห่ เช่น เหล้า ข้าวปลา หรือของกินอื่นๆ แล้วขบวนก็จะเคลื่อนต่อไปเรื่อยๆ จนครบทุกหมู่บ้านภายในตำบล เนื้อร้องเพลงแห่นางแมวมีดังนี้ นางแมวเอย ขอฟ้าขอฝน ขอน้ำมนต์ รดแมวบ้าง ขอค่าจ้าง เขาหาแมวมา (สร้อย) เทลงมาฝนเทลงมา เทลงมาฝนเทลงมา ใครไม่ให้ปลา ให้ปูกัดข้าว ใครไม่ให้เหล้า ให้ข้าวตายจ้อย ใครไม่ให้อ้อย ให้อ้อยเป็นแมง ใครไม่ให้แตง ให้แตงคอคอด ใครไม่ให้กอด ให้มอดกินเรือน (สร้อย) เทลงมาฝนเทลงมา เทลงมาฝนเทลงมา แม่ยายเอย ขายลูกเขยทำไม ต้นไม้ตาย ข้าวยากหมากแพง ทำตาแดงๆ ฝนก็เทลงมา (สร้อย) เทลงมาฝนเทลงมา เทลงมาฝนเทลงมา (นายพิชัย ยุภาคณิต รวบรวมและเรียบเรียง)

Comment

Comment:

Tweet